Κατατάξεις Θηλυκών Holstein στην Κύπρο στους δείκτες US TPI, PTAT, NM$.

Κατατάξεις Θηλυκών

el